Tlačivá na poukázanie 2% z dane

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:


1.    ZAMESTNANEC:
a) VYHLÁSENIE 126,3 KB
b) POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE 45,5 KB
 
2.     FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) 102,2 KB
.... Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby 207,7 KB
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) 171,8 KB
.... Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby 211,6 KB

3.    POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie 36,0 KB
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti 34,5 KB

4.    PRÁVNICKÁ OSOBA
a) Daňové priznanie právnických osôb 116,2 KB
.... Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 129,7 KB