Aktualita

Zmena predstavenia 27.2.2016

27.2. namiesto Rybárika kráľovskeho hráme predstavenie Meno.
vedená zmena je z organizačných...

27.2. namiesto Rybárika kráľovskeho hráme predstavenie Meno.
vedená zmena je z organizačných dôvodov.
stupenky kúpené na Rybárika kráľovského budú platné aj na náhradné predstavenie.
prípade nezáujmu o náhradný titul, môžete vstupenky vrátiť najneskôr do 3 dní po odohraní predstavenia.
akujeme za pochopenie.
26. január 2016