Finančná podpora

Súhrnná správa o zákazkách v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní realizovaných v rámci projektu "22.ročník Festivalu českého divadla 2015", ktorý sa uskutočnil v dňoch 2.11.- 16.11.2015.

V rámci projektu boli zadané tieto zákazky:

P.č.

Dodávateľ

Predmet

Odmena

1.

Gabriel Suchý, Krajná 950, 925 22 Veľké Uľany

Technické zabezpečenie

1 620,00 €

2.

Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

Predstavenie " Strasti života

80.000,00 Kč

3.

IQ DESIGN Studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava

grafické práce

1 080,00 €

4.

TATRA UNITED CORPORATION a.s. Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava

ubytovanie

2 590,55 €