Tlačová správa

Inscenácia Kontrabas s Martinom Hubom až do konca divadelnej sezóny

Inscenácia, ktorá prežila nežnú revolúciu, rozdelenie Československa, množstvo nových premiér a stále je v repertoári, bude Štúdio L+S uvádzať až do konca divadelnej sezóny 2010/2011. Režijne ju pripravil Martin Porubjak spolu s Martinom Hubom.
üskindova divadelná hra je veľmi zaujímavou, humorne ladenou psychologickou štúdiou osamelého, priemerného človeka, jedného z tisícich. Komickosť textu, ironické a groteskné monológy umocňuje nezabudnuteľný výkon Martina Hubu. Výrazným gestom, ostrými zmenami intenzity a farby hlasu, rovnako ako aj mimikou tváre prezrádza, že jeho kontrabasista je nespokojný človek, pýchou zakrývajúci svoju priemernosť. Žije nenaplnený život a jeho dlhý monológ sa stáva akýmsi procesom myslenia a úvah, ktoré sa premietajú v jeho hlave a otázka, či sa ešte vôbec dokáže vymaniť zo stereotypného života.
ontrabas nesymbolizuje len hudbu ako takú, ale je aj symbolom hudby, tónov života, ktoré môžu byť rovnako harmonicky zladené, ako aj disharmonické a kakofonické.Za vtipom, komickou sebairóniou sa skrývajú večné otázky, problémy, s ktorými je človek dennodenne konfrontovaný - dôležitosť vlastnej existencie, koexistencia s ostatnými. Inscenácia má svoj rytmus a napriek tomu, že Martin Huba nemá okrem basy na javisku žiadneho partnera, rozohráva živé, dynamické situácie a vedie monológ, dialóg s divákom. Porozprávať sa s Martinom Hubom sa tentoraz naozaj vyplatí.
16. december 2010