Tlačová správa

Fanúšikovia Divadla Járy Cimrmana si na autogramiáde prišli na svoje

Slovenskí fanúšikovia Divadla Járy Cimrmana si v rámci Festivalu českého divadla prišli skutočne na svoje. Okrem dvoch ich predstavení, ktorými sa celý festival začínal, priviezli do Bratislavy aj svoju najnovšiu obrazovú knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve CPress, Divadlo Járy Cimrmana – Divadlo, které se proslavilo. K nej usporiadali v stredu popoludní autogramiádu, ktorá sa niesla vo veľmi priateľskom duchu. Členovia divadla podpisovali novú publikáciu a rozprávali sa s fanúšikmi, ktorí tým dostali ku knihe ešte malý bonus.

Autori Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a Jaroslav Weigel v knihe prevádzajú čitateľa obsiahlou históriou divadla, ktoré sa preslávilo navzdory všetkým peripetiám a nepriazni režimu, času i osudu. Posledná kniha, na ktorej sa podieľal Ladislav Smoljak, vychádza v luxusnej edícii Muzeum v knize a nadväzuje na úspešnú knihu Jára Cimrman – Génius, který se neproslavil.

Kniha Divadlo Járy Cimrmana je detailným náhľadom do neobyčajne plodnej histórie neoficiálneho českého národného klenotu – Divadla Járy Cimrmana. Jej obsah je usporiadaný chronologicky podľa vzniku jednotlivých divadelných hier. Autori na graficky jedinečne stvárnených stránkach prevedú jednotlivými hrami a ich obsadením z dôb dávno i nedávno minulých.

Muzeum v knize, komplexný formát spracovania publikácie, ktorú je možné rozložiť a voľne manipulovať s jej jednotlivými časťami, umožňuje čitateľovi prvýkrát nasať atmosféru z viac než 30 jedinečných dobových dokumentov, pričom niektoré z nich sa dočkali svojho zverejnenia v knihe prvý raz: pôvodný protokol o vzniku Divadla Járy Cimrmana, obal prvej vydanej platne Dlouhý, Široký a Krátkozraký, list Zdeňka Svěráka a Václava Kotka súdružke predsedníčke J. Švorcovej, autentické návrhy scény a kostýmov pre hru Lijavec v kresbách Jaroslava Weigela, reprodukcie plagátov a množstvo ďalších unikátnych dokumentov.

Významným bonusom knihy Divadlo Járy Cimrmana je priložené DVD so záznamom slávnostného predstavenia k 40. výročiu vzniku Divadla Járy Cimrmana Ze hry do hry, ktorá ponúka súbor najslávnejších scén z divadelných hier o Járovi Cimrmanovi.

6. november 2014