Tlačová správa

Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský stoja za Skazou Titaniku

Skaza Titaniku. – príbeh, ktorý dodnes fascinuje a inšpiruje umelcov naprieč žánrami. Dramatik John Fiske napísal vtipnú paródiu pre dvoch hercov, ktorí špekulujú nad tým, ako by si skazu Titaniku zahrali, keby tú možnosť mali. Skvelý Milan Lasica pôvodný nápad rozvinul, text upravil a pod vedením režiséra Karola Vosátku vznikla hra plná humoru sebairónie a klaunských gagov. Sväťo Malachovský, Michal Kubovčík a Štúdio L+S ju uvedú v premiére 24. októbra. Obaja herci sa predvedú nielen v polohe hercov, ale aj artistov, klaunov, hudobníkov, ale dokonca aj imitátorov lodnej skrutky.
,Milan Lasica chcel túto inscenáciu na dosky nášho divadla dostať už dávno, no keďže voľba padla na dvoch asi najvyťaženejších slovenských hercov, chvíľu to trvalo. Teraz sa to konečne podarilo. Pôvodný text, ktorý preložil Jan Kolář, upravil a vznikla skvelá inscenácia s humorom v štýle Monty Python ,” vysvetľuje výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič.
arol Vosátko, Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský sú zo spolupráce plnej humoru nadšení. ,,Spolupracovať na takto príjemnom a vtipnom texte práve s touto osádkou mi príde ako práca za odmenu, nehovoriac o prostredí v ktorom sme dostali túto možnosť - divadlo L+S patrilo odjakživa k mojim vysneným a čerešňou na torte je dokonalý preklad majstra Lasicu - skrátka, bola to z môjho pohľadu ponuka, ktorá sa neodmieta,“ hovorí o svojom účinkovaní v novej hre Sväťo Malachovský.
ríbeh Titaniku je o ľudskej márnivosti a to je téma, ktorá je dnes možno aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Aj preto je text hry iba inšpiráciou pre dvoch hercov – klaunov, ktorí takmer dve hodiny v plnom nasadení nás nielen zabávajú, ale ako správni klauni, povedia aj to, čo si iní dovoliť nemôžu...
,Raz sme sa s Milanom Lasicom rozprávali o tom, čo je nové v českom a slovenskom divadelnom svete a ja som sa, len tak mimochodom, zmienil o svojom dávnom divadelnom zážitku z festivalu Tamperské divadelné leto. Lasica povedal: ,,Pošlite mi ten text.“ A tak Skaza Titaniku, ktorá vo Švédsku dosiahla dve stovky vypredaných repríz, doputovala do Štúdia L+S,“ hovorí o nápade naštudovať inscenáciu Skaza Titaniku publicista a divadelný kritik Jan Kolář.
cénu predstavenia pripravil Peter Janků, kostýmy Renáta Ormandíková, hudobne na ňom spolupracuje Ľubica Malachovská Čekovská. V októbri uvedie Štúdio L+S hru aj 28. a 29. októbra. Vstupenky sú dostupné na www.studios.sk a www.predpredaj.sk.
Generálny reklamný partner: Slovenská sporiteľňa
lavní reklamní partneri: Tempest, SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY, R-media
eklamní partneri: LGM, Enel, Hotel Tatra, Forza
ediálni partneri: Rádio Jemné, Pravda, Slovenka, .týždeň, Forbes, Kam do mesta, webnoviny.sk, kedykam.sk, BKIS
20. október 2015